Сигурни в мрежата

Автори

Автор на сайта е Виктор Георгиев - ученик в 79. СУ "Индира Ганди" - vikisky23@gmail.com

Автор на някои от илюстрациите е Ася Борисова - ученичка в 79. СУ "Индира Ганди". Останалите илюстрации са взети от платформата за безплатни изображения pixabay.com

Основен източник на информация в снайта е Центърът за безопасен интернет. Благодарим им за съдействието!

Част от въпросите, използвани в теста са създадени от Петър Кънчев - център за безопасен интернет.

При разработването на играта сме използвали идеи и текстове от комикс, разработен от АНО «Балтийский центр социальных инноваций»