Сигурни в мрежата

Кибертормоз

robot
Напоследък някакво момче непрекъснато пише лоши неща за мен в социалната мрежа. Обижда ме, унижава ме и това става пред приятелите ми.
Ще му отговоря също с обиди. Ще се опитам да го унижа и аз. Ще го заплаша и ако го срещна, ще го набия.
Ще го блокирам и няма да му обръщам внимание.
boy